Choď na obsah Choď na menu
 


Cvičenia

2. 8. 2012

 

1.Sedem priateľov sa dohodne, že každý každému pošle pohľadnicu z dovolenky. Koľko pohľadníc bolo odoslaných?

2.Z koľkých prvkov utvoríme 21 kombinácií druhej triedy bez opakovania?

3.Volejbalové mužstvo má 4 hráčov na príjem podania, 8 nahrávačov a 7 smečiarov. Koľko šesťčlenných zostáv môže vybrať tréner, ak v nich majú byť vždy dvaja hráči z jednotlivých činností?

4.V novinovom stánku majú 20 rôznych druhov novín a časopisov. Určte, koľkými spôsobmi si z nich môžeme kúpiť 8 rôznych druhov novín a časopisov?

5.Z koľkých prvkov možno vytvoriť 136 kombinácií druhej triedy bez opakovania prvkov?

6.Z koľkých prvkov množiny môžeme vytvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy bez opakovania ako kombinácií druhej triedy bez opakovania?

7.V rovine je 12 ľubovoľných bodov. Koľko najviac kružníc je nimi určených?

8.Vo vrecku je 15 červených a 20 modrých kartičiek. Koľkorakým spôsobom možno vytiahnuť

a) 5 červených,

b) 8 modrých,

c) 4 červené a 7 modré kartičky, keď vytiahneme kartičky súčasne?

9.Koľko prvkov dáva 55 kombinácií druhej triedy bez opakovania?

10.V priestore je daných 18 bodov, z ktorých nijaké 4 neležia v jednej rovine. Koľko štvorstenov určujú tieto body?

11.Koľko uhlopriečok je v pravidelnom 10-uholníku?

12.Koľkými spôsobmi možno vytiahnuť tri karty z 32 karát, keď na ich poradí nezáleží?

13.Určte počet všetkých možných tanečných párov z 12 chlapcov a 11 dievčat.

14.V koľkých bodoch sa pretnú priamky ležiace v tej istej rovine, keď žiadne dve nie sú rovnobežné?

15.Koľkými spôsobmi môžeme zo skupiny 23 dievčat a 17 chlapcov vybrať šesticu v ktorej sú dve dievčatá a štyria chlapci?

16.Cestovné lístky dopravného podniku majú 9 očíslovaných okienok. Koľkými spôsobmi môžu byť nastavené navzájom rôzne kódy u označujúcich strojčekoch, ak sa 3 alebo 4 okienka?

17.Riešte rovnicu: C(2,n) = 28.

18.Na brigáde bolo 15 chlapcov a 20 dievčat. Koľko rôznych služieb možno určiť, ak sa majú skladať z 2 chlapcov a 1 dievčaťa?

19.Koľko prvkov dáva 105 kombinácií druhej triedy bez opakovania?

20.V krabici je 11 výrobkov, z ktorých sú práve štyri chybné. Koľkými spôsobmi môžeme vybrať 5 výrobkov tak, aby

a) žiaden nebol chybný,

b) práve jeden bol chybný,

c) najviac jeden bol chybný,

d) práve dva boli chybné,

e) najviac dva boli chybné,

f) aspoň dva boli chybné,

g) práve tri boli chybné,

h) práve štyri boli chybné,

i) práve päť bolo chybných.